Leg Psykolog Berit Wallin AB

Berit Wallin

Jag är legitimerad psykolog sedan 1986 , har mångårig erfarenhet inom vuxenpsykiatri och har sedan mer än 20 år tillbaka
varit verksam som privatpraktiserande psykolog

Jag har mångåriga avtal och samarbetspartners inom olika föräskringsbolag och företagshälsor som: Euro Accident, Falck Healthcare, Länsförsäkringar, SOS International, TRR Trygghetsrådet och Trygg Hansa.

Ofta kan hjälpen vara ett par timmars konsultation, rådgivning och reflektion.  

Ibland kan en längre tids samtalskontakt behövas.

Vanliga orsaker till att söka kontakt med mig kan vara:

- Stressrelaterade problem och symptom som är arbets- och/eller privatrelaterade- Livskriser, förluster , omställningar och förändringar
- Relationsproblem där du kan söka antingen individuellt eller som par
- Känslor av nedstämdhet, sorg, oro eller att du tycker dig ha fastnat i olika livsmönster som hindrar dig
- Sviktande självkänsla och självbild
- Önskan om personlig utveckling och behov av att få reflektera med en professionell samtalspartner
- Chefsstöd, handledning, karriär/arbetsreflekterande samtal

Kontakt

Verksamheten har under många år funnits på Södra Tullgatan 1 (Malmöpsykologerna) men sedan december 2022 finns jag hos Stortorget Psykolog & Psykoterapi Wallin & Mandl, Stortorget 6D, Malmö.

Varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor eller önskar boka tid för ett första 
inledande samtal där vi kommer överens om hur vi bäst går vidare.
Det är min ambition och målsättning att erbjuda dig en samtalskontakt som på bästa sätt
 och med rätt metod ger dig möjligheter till den utveckling och förändring som du önskar.

Adress

Stortorget 6D, 21134 Malmö

Mail
Telefon